Artėjant Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui ir renginiui Vilnius – Europos kultūros sostinė bei vykstant Vokietijos–Baltijos šalių kultūros metams, Lietuvos ambasadoje Vokietijoje 2008 m. lapkričio 28 d. surengta konferencija „Lietuvių kultūriniai, politiniai ir istoriniai pėdsakai Vokietijoje“. Jos metu Lietuvos ir Vokietijos istorikai, filologai, žurnalistai ir kitų sričių atstovai kalbėjo apie Lietuvos kultūros paveldą Vokietijoje – nuo Quedlinburgo analų iki šių dienų.

Idėją konferencijai davė šiuo metu svarstomas Lietuvos kultūros paveldo klausimas, o vykstantys renginiai padiktavo šios konferencijos specifiką. Organizatoriai siekė sudaryti galimybę Lietuvos kultūros paveldo specialistams susitikti su galimais partneriais Vokietijoje, inicijuoti naujas partnerystes ir stiprinti jau esančius bendradarbiavimo ryšius. Konferencija Lietuvos ambasadoje Berlyne pradeda-mas renginių ciklas šia aktualia tema.

Konferencijoje skaityti pranešimai apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ryšius su Vokietija (dr. Mangirdas Bumblauskas), baltistikos tradicijas šioje šalyje (prof. dr. Rainer Eckert), lituanistiką Vokietijos archyvuose, lietuvių pabėgėlių po Antrojo pasaulinio karo veiklą (dr. Vincas Bartusevičius, Artūras Hermanas, dr. Jonas Norkaitis, Mykolas Drunga), konfesinio paveldo tyrimą Klaipėdos krašte (vysk. Mindaugas Sabutis), Vokietijos politiniame užsienio reikalų ministerijos archyve esamą medžiagą apie Lietuvos užsienio politiką ir Vokietiją 1918–1940 m. (dr. Joachimas Tauberis), apie žymiųjų lietuvių paliktus pėdsakus Vokietijoje (dr. Rūta Leiserowitz) ir apie šiandien Vokietijoje gyvenančius ir kuriančius Lietuvos menininkus (Juta Noak). Žurnalistas Leonas Stepanauskas vaizdžiai perteikė savo kelionės įspūdžius „Quedlinburgo analai – užsižiebkite“ žr. nuotrauką). Konferencijos pranešimus ketinama išleisti atskiru leidiniu dviem kalbom – lietuvių ir vokiečių. (Konferencijos programą žr. „Archyve”.

Konferencijos proga ambasadoje buvo eksponuojami Prūsijos slaptajame archyve saugomi senieji lietuviški spaudiniai – Jono Bretkūno „Biblija“ (vertimo istorines aplinkybes paaiškino archyvo bendradarbis dr. Heckmannas).

Renginio metu pristatyta neseniai išleista vokiečių istorikų Joachimo Tauberio ir Ralpho Tuchtenhageno knyga „Vilnius. Trumpa miesto istorija“, surengtas Monikos Strukow-Hamel nuotraukų pristatymas „Vilnius – fotografiniai pasivaikščiojimai“.

Konferencijos iniciatorius ambasadorius Evaldas Ignatavičius, techniškais reikalais ir svečių globa rūpinosi Vilma Mikutavičiūtė ir Danutė Strazdienė.

(Info)

Loading

Parašykite komentarą