2.-4. 10. 2010 Lampertheim-Hüttenfeld

LKI atžymėjo Lietuvos vardo Tūkstantmetį


Lietuvių kultūros institutas Vokietijoje savo 29-uoju suvažiavimu atžymėjo Lietuvos vardo Tūkstantmetį brandžiomis paskaitomis ir aukšto lygio koncertu. Dalyvavo per 100 dalyvių

Vienas iš svarbesnių 1981 metais įkurto Lietuvių kultūros instituto Vokietijoje uždavinių yra pagal išgales skatinti mokslinius tyrinėjimus apie Lietuvą Vokietijoje ir vokiečių bei lietuvių mokslininkų bendradarbiavimą. Tam kiekvienais metais rengiami LKI moksliniai suvažiavimai. Šiemetinis jau 29-asis suvažiavimas vyko spalio 2–4 d. Hüttenfelde. Jis buvo skirtas Lietuvos tūkstantmečio paminėjimui, norint giliau pažvelgti į Lietuvos lemiamus istorinius lūžius, į Lietuvos vietą Europoje bei į kai kuriuos lietuvių kultūros aspektus. Suvažiavimas buvo rengtas bendradarbiaujant su Lietuvos ambasada Vokietijoje bei su Vokietijos ir Lietuvos forumu (Deutsch-Litauisches Forum). Jis buvo pradėtas LKI vedėjo dr. Vinco Bartusevičiaus, ambasadoriaus Mindaugo Butkaus ir DLF vadovo dr. Joachimo Tauberio sveikinimo ir įvadiniais žodžiais.

Septyni paskaitininkai (keturi iš Vokietijos prof. dr. Manfredas Kleinas, prof. dr. Mathias Niendorfas, dr. Claudia Sinnig ir dr. Joachimas Tauberis bei trys iš Lietuvos prof. dr. Alfredas Bumblauskas, dr. Darius Baronas ir dr. Nerijus Šepetys) pateikė išsamias apžvalgas apie ilgaamžių Lietuvos vaidmenį Europoje, ilgiau sustojant prie bandymų Lietuvą apkrikštyti, prie lietuvių tautos brendimo prieš Pirmąjį pasaulinį karą, kalbėta apie dvidešimto amžiaus europinę politiką Lietuvos atžvilgiu, apie lietuvių istorinę atmintį šiandien, apie lietuvių mitologiją ir apie lietuvių lyriką Sąjūdžio metais. Po kiekvienos paskaitos tema buvo išsamiai diskutuojama ir pagilinama.

Kaip įprasta, šeštadienio vakaras buvo skirtas koncertui, kurį atliko Karlsruhes Badeno valstybinio teatro solistė Wilja Mosuraitis ir pianistė Irina Loskova. Aukšto lygio koncertas publikos buvo palydėtas audringais plojimais.
Po koncerto ambasadoriaus Mindaugo Butkaus kvietė į priėmimą ir bendrą vakaronę. Suvažiavimas sutraukė per 100 dalyvių, kurie vos tilpo Rennhofo pilaitės didžiojoje salėje.

Tomis dienomis Hüttenfelde posėdžiavusi Vokiečių iš Lietuvos bendruomenė (Landsmannschaft der Deutschen aus Litauen), ištisai dalyvavo LKI suvažiavimo programoje. Visos paskaitos bus paskelbtos kitais metais serijoje LKI suvažiavimo darbai.

Suvažiavimo metu ypač talkino: Ona Šiugždinienė, Ronaldas Tesnau, Izolda Zacharias, Irena Timpienė. Gintaras Ručys, Rimas Čuplinskas ir Ona Bartusevičienė.
(A.H.)

Irina Loskova (pianistė) ir Wilja Mosuraitis (d.)

Loading

Parašykite komentarą