„Vokietijos lietuviai 1950-1990 metais“ – tai Vokietijos lietuvių bendruomenės garbės pirmininko, Lietuvių kultūros instituto įkūrėjo ir vadovo, pedagogo, aktyvaus visuomenininko, humanitarinių mokslų daktaro, Vokietijos lietuvių bendruomenės širdies – dr. VINCO BARTUSEVIČIAUS rankraštis, kuris knygos formatu taip ir nebespėjo būti publikuotas. Rankraščiui dar nepasiekus redakcijos, autorius netikėtai mirė, ir rankraščio tapsmo pilnaverte knyga organizaciniai klausimai gulė ant velionio našlės pečių, o finansiniai – ant mūsų visų – PASAULIO LIETUVIŲ, kurie neabejingi savo ir Lietuvos istorijai bei ateičiai!

„Vokietijos lietuviai 1950-1990 metais“ yra autoriaus pirmos knygos “Lietuviai DP stovyklose Vokietijoje 1945-1951“ tęsinys. Šioje knygoje dr. V. Bartusevičius išsamiai aprašo Vokietijos lietuvių visuomeninio, kultūrinio, politinio gyvenimo laikotarpio nuo 1950 iki 1990-ųjų metų iššūkius, rūpestį perduodant lietuvybę jaunajai kartai, analizuoja Vokietijos lietuvių ryšius su Lietuva ir kitų kraštų bendruomenėmis, lietuvių paramą atsikuriančiai Lietuvos valstybei. Daugiausia dėmesio čia skiriama Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) veiklai, taip pat nuodugniai aprašoma Vasario 16-osios gimnazijos, Lietuvių kultūros instituto (LKI), Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos (VLJS) bei kitų organizacijų kūrimosi ir gyvavimo istorija.

Jeigu turite klausimų, rašykite: info@LitauischesKulturinstitut.de

Aukas galite pervesti į sąskaitą: Volksbank Darmstadt-Südhessen eG Empfänger: Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V. IBAN: DE57 5089 0000 0065 1819 16 BIC: GENODEF1VBD Zweck: Spende für Buch Litauer in Deutschland

Iš anksto dėkojame Lietuvių kultūros instituto ir Vokietijos lietuvių bendruomenės valdybų vardu!

Loading