Įsteigus institutą pirmasis rūpestis krypo į lituanistinės medžiagos išsaugojimą nuo pražūties, jos sutelkimą, sutvarkymą ir paruošimą naudoti. Naujai atstatytoje Rennhofo pilaitėje 4 dideli kambariai skirti LKI bibliotekai. Ten sudėta 420 m lentynų. Viso LKI biblioteka  yra sutelkusi per 15 000 knygų.

Biblioteka turi gana daug išeivijos leidinių ir po 1960 m. Lietuvoje išleistų knygų, tarp jų daug svarbių mokslo veikalų. LKI fonduose turimi žurnalų ir laikraščių komplektai šiuo metu yra sutvarkyti.

800 dubletų, daugiausia išleistų pokario metais tremtyje, yra perduota Lietuvos nacionalinei bibliotekai Vilniuje. Taip pat Antano Maceinos 2274 tomų biblioteka 1994 metų pabaigoje perduota į Lietuvos nacionalinę M. Mažvydo biblioteką. Ji ten sutvarkyta ir saugoma Lituanistikos skyriuje kaip memorialinė A. Maceinos biblioteka.

LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTO BIBLIOTEKA
Per 15 000 sukataloguotų LKI bibliotekos knygų iškeliavo į Berlyną .

2016 m. gruodžio 12 d. Lietuvių kultūros instituto ir Valstybinės Berlyno bibliotekos (Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz) atstovai pasirašė susitarimą dėl LKI bibliotekos perdavimo-perėmimo, o gruodžio 15 d. knygos jau stovėjo joms skirtose lentynose Berlyno bibliotekoje.

Knygas sutikusi perimti Valstybinė Berlyno biblioteka įjungs jas į savo fondus bei padarys ir toliau prieinamas visiems suinteresuotiems asmenims. Valstybinė biblioteka, viena solidžiausių ir didžiausių bibliotekų Vokietijoje, jau iki šiol turėjusi nemažą lituanistikos rinkinį, ateityje turės bene skaitlingiausią lietuviškų knygų rinkinį visoje Vokietijoje ir gal net Vakarų Europoje. Planingai stiprinti bei plėsti lietuviškų knygų kaupimą ir ateityje, ji yra užsitikrinusi finansinį užnugarį. Naudinga biblioteka bus ir Berlyno gausiose įvairiose aukštosiose mokyklose studijuojantiems, Humboldtų universiteto Filosofijos fakultete naujai įkurtai lietuvių kalbos docentūrai bei Berlyno lietuviams.

Vartotojams praktiškai nesikeičia niekas. Ir toliau kiekvienas, nuėjęs į savo artimiausią viešąją biblioteką ir užpildęs skolintojo kortelę (Fernleihe), už poros dienų galės savo rankose turėti norimą knygą.

Atiduoti knygas Berlyno bibliotekai vertė įžvalga, kad ilgainiui ją tokią, kokia ji yra, Hiutenfelde tik visuomeniniais pagrindais dirbančiųjų pastangomis išlaikyti neįstengsime. Ilgalaikė patirtis taip pat rodo, kad dauguma įvairios rūšies išeivių rinkinių su laiku sunyko, nes nebeliko kam jais rūpintis. Panašaus likimo būtų sulaukus ir LKI biblioteka. Todėl esame įsitikinę, kad tai buvo pati geriausia išeitis, kokią šiuo metu buvo galima rasti, kad knygos būtų ir ateityje profesionaliai prižiūrimos, tvarkomos ir ilgalaikiai išsaugojamos, tas turtas neprapultų, kuris buvo sukauptas keleto entuziastų ir jų pagalbininkų pastangomis..

Knygų skolinamos šiuo metu yra sustabdytas. Knygas saugoti perduota

Staatsbibliothek zu Berlin – PK

 

Litauisches Kulturinstitut

– Bibliothek –

Lorscherstr.1, D-68623 Lampertheim-Hüttenfeld

Loading