Buvo surengtos parodos:

1991: „10 metų Lietuvių kultūros institutas foto nuotraukose“ ir „Lietuva vokiečių spaudos karikatūrose”  (parengė Vincas Bartusevičius)

1996: Paroda Wittliche „Naujasis menas Lietuvoje“ kartu su Lietuvos Respublikos ambasada ir Bernkastelio-Wittlicho apskrities taupomąja kasa.

1998: Marijos Dambriūnaitės-Šmitienės fotonuotraukų paroda: „Lietuviai Vokietijoje ir Lietuvoje”.

2006: „Iš priklausomybės į nepriklausomybę”. Lietuvos ir Vokietijos diplomatiniai santykiai 1940 – 2006 fotografijose (parengė Vincas ir Ona Bartusevičiai)

2007: Hüttenfeldo lietuvių menininkų paroda: Jūratė Batūra-Lemkienė, Meilė Veršelienė, Izolda Zacharias ir Marija Dambriūnaitė-Šmitienė (fotografijos).

2008: Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 2008 m. kelionės laivu į Klaipėdą fotografijų paroda

2010: Tapytojos ir grafikės Jurgitos Nowak-Savickaitės (Raststattas)  darbų paroda

2013: Jūratės Batūra-Lemkienės (Hütttenfeldas) tapybos ir grafikos darbų paroda

Loading