Nuo 1988 metų LKI suvažiavimuose vyksta ir koncertai bei literatūros skaitymai, kuriuos atlieka daugumoje menininkai iš Lietuvos:

1988: Sigutė Trimakaitė (sopranas), Audronė Kisieliūtė (fortepijonas) ir Gediminas Storpirštis (aktorius), visi iš Vilniaus.

1989: Vaclovas Daunoras (bosas), Robertas Bekonis (fortepijonas), abu iš Vilniaus.

1990: Lina Kopūstaitė (sopranas), Rasa Bivainienė (fortepijonas), abi iš Vilniaus.

1991: Vilniaus kvartetas (Vainiūnaitė, Kunca, Katkus, Vasiliauskas) ir Petras S. Odinis (fleita) iš Monheimo.

1992: Aukštesnėsės M.K. Čiurlionio muzikos mokyklos choras „Aidija“, Vilnius.

1993: Sigutė Trimakaitė (sopranas), Vilnius, Irma Kilsch (fortepijonas), Hamm.

1994: Rimantas ir Ingryda Žitkauskai iš Dorsten, Rūta Adalavičienė ir Daiva Šeduikienė iš Vilniaus su Mažlietuvių dainomis.

1995: Paulius Sondeckis (smuikas), Vilnius-Salzburgas, Vytautas Sondeckis (cello), Vilnius-Lübeckas ir Irma Kilsch (fortepijonas), Hamm.

1996: Muzikos ansamblis Žvelsa iš Klaipėdos

1997: Lietuvių chorelis iš Hageno, vadovaujamas Valdo Jelio su Martyno Mažvydo katekizmo dainomis.

1998: Rūta und Zigmas Ibelhauptai, (fortepijonas), Vilnius.

1999: Lietuvos nacionalinio muziejaus ansamblis „Kanklės“, Vilnius.

2000: Almas Švilpa (bosas), Essen, Vitalij Baglaj (fortepijonas), Karlsruhe.

2001: dr. Maria Krupoves (Vilnius) su dainomis iš geto.

Skaitymas: Margarete Holzman (Gießen) ir Markas Zingeris (Kaunas).

2002: Skaitymas: Cornelius Hell, Viena ir Klaus Bertel, Vilnius

2003: Petras Vyšniauskas (saksofonas), Vilnius ir Žygimantas Laurinavičius (akordeonas), Klaipėda

2004: Irena Bespalovaitė (sopranė), Stuttgartas ir Gaiva Bandzinaitė (fortepijonas), abi iš Salzburgo

2005: Linda Sommerhage (mecosopranė), Frankfurtas ir Rūta Rudvalytė (fortepijonas), abi iš Frankfurto

2006: Prof. Vytautas Landsbergis (fortepijonas): M. K. Čiurlionis, kūriniai fortepijonui

2007: Mykolas Nechajus (tenoras), Rūta Rudvalytė (fortepijonas) ir Asta Nachajūtė (deklamacijos), visi iš Frankfurto

2008: Valentina Vadoklienė (sopranas), Vytautas Tetenskas (birbynė) ir Irena Pečiūrienė (fortepijonas), visi iš Klaipėdos

2009: Vilija Mosuraitis  (sopranas) ir Irina Loskova (fortepijonas), abi iš Karlsruhes

2010: Dainius Puišys (baritonas) ir Dalia Balsytė (fortepijonas), abi iš Vilniaus

2011: TRIO ARMONAS: Alina Armonas-Tambrea (smuikas), Edvardas Armonas (violoncelo), Gabrielė Gylytė-Hein (fortepijonas), visi iš Darmstadto

2012: Modestas Sedlevičius (baritonas) ir Mihaela Tomi (fortepijonas), abu iš Mannheimo
2013: Arndt Krueger (tenoras) ir Gryta Tatorytė (fortepijonas), abu iš Karlsruhės

Loading