Vincas Bartusevičius, Lietuviai DP stovyklose Vokietijoje, 1945–1951. Vilnius: Versus aureus, 2012. – 608 p.

Knygos duomenys:

Įrišimas: Kieti viršeliai
Puslapiai: 608
Formatas: 17,5×24,5

Leidykla: Versus aureus

Kaina: 35,90 Lt + persiuntimo išlaidos

UAB „Versus aureus“ leidykla

Rūdninkų g. 10, LT-01135 Vilnius
Tel./Faks. 00370 (8-5) 265 2730
El. paštas info@versus.lt

www.versus.lt

AB Swedbankas:

LT16 7300 0100 7558 9540

Įmonės kodas: 126113650

Apie knygą

Antrasis pasaulinis karas niokojo ne tik Europą, jis skaudžiai paveikė ir lietuvių visuomenę – daugelis jos narių pasklido po platųjį pasaulį. Knygos autorius dėmesį sutelkia į daugiau nei 80 000 Lietuvos gyventojų, kurie, karui pasibaigus, atsidūrė Vakarų sąjungininkų kontroliuojamose Vokietijos ir Austrijos zonose ir buvo kompaktiškai apgyvendinti stovyklose. Tokiomis sąlygomis jie atkūrė savotišką kultūrinę autonomiją: savo švietimą, spaudą, visuomenines, profesines ir politines organizacijas, politines partijas ir jų junginius. Toks gyvenimas ilgai netruko, vos keletą metų. Kaip tik šitas sudėtingas laikotarpis ir gvildenamas pasitelkiant gausią archyvinę medžiagą, įvairius literatūros šaltinius.

 **************************

  Knygos autorius

Lietuvių kultūros instituto Vokietijoje vedėjas dr. Vincas Bartusevičius būdamas 5 metų 1944 m., artėjant antrajai sovietų okupacijai, su tėvais turėjo palikti Lietuvą. Vokietijoje gyveno Eckernfördės, Flensburgo ir Lübecko DP stovyklose.

1950 m. baigė Lübeck-Meeseno lietuvių stovyklos pradžios mokyklą, o 1959 m. Lietuvių Vasario 16-osios gimnaziją. Studijavo sociologiją, istoriją ir psichologiją Müncheno ir Tübingeno universitetuose. Įsigijo sociologijos magistro ir humanitarinių mokslų istorijos krypties daktaro laipsnius.

Nuo gimnazijos laikų aktyviai reiškiasi Lietuvių bendruomenės veikloje, rašo lietuvių išeivijos, Vokietijos lietuvių bendruomenės, Lietuvos raidos XX a. pabaigos temomis.

Loading

Parašykite komentarą